3. Ako kvalitne a jednoducho zazmluvniť klienta pri nábore nehnuteľností

Ako kvalitne a jednoducho zazmluvniť klienta pri nábore nehnuteľností

3-1

Milí kolegovia,

kvalitné zazmluvnenie klienta je dôležitá, ale o niečo ťažšia etapa realitného obchodu. A to z komunikačného aj právneho hľadiska. Klienti sa všeobecne neradi právne zaväzujú. Dôvody bývajú rôzne. Často, žiaľ, aj neseriózne. Štatistiky pritom potvrdzujú, že jestvuje priama súvislosť medzi počtom zazmluvnených klientov a počtom uskutočnených obchodov.

Vyvinuli sme univerzálne a férové podmienky sprostredkovania. Podmienky, ktoré sú naklonené serióznej spolupráci medzi klientom a realitným sprostredkovateľom.

 

V čom je (právny) problém?

Okrem nechuti klientov čokoľvek podpisovať je potrebné brať do úvahy aj právne aspekty sprostredkovateľskej zmluvy. Podnikatelia sú väčšinou zvyknutí na to, že Obchodný zákonník im dáva širokú zmluvnú voľnosť. Pri sprostredkovateľských zmluvách to už prestalo platiť.

Sprostredkovateľské zmluvy majú totiž charakter spotrebiteľských zmlúv, a preto nesmú obsahovať neprijateľné podmienky, teda podmienky, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Zmluvné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu spotrebiteľa, sú absolútne neplatné, čo znamená, že ich neplatnosť sa nepremlčuje a súd na ňu prihliada automaticky (z úradnej povinnosti).

Od januára 2015 nadobudla účinnosť novela nariadenia vlády SR, ktorá dokonca určila veľkosť písma v spotrebiteľských zmluvách! Ak uzatvoríte s klientom sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá nespĺňa túto formálnu náležitosť, bude celá zmluva neplatná. Tým pádom nevznikne vaše právo na akúkoľvek províziu.

 

Aké je riešenie?

Realitná únia v spolupráci so Slovenskou realitnou akadémiou a v súčinnosti s advokátmi vypracovala Všeobecné podmienky sprostredkovania (VPS). Tieto podmienky sú spracované v súlade s „prospotrebiteľskou“ smernicou európskeho parlamentu a rady 2011/83/EÚ, právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane nariadenia vlády, ktoré vstúpilo do účinnosti od začiatku roka 2015. V podmienkach je zohľadnená aj posledná judikatúra súdov v SR a Súdneho dvora EÚ.

Všeobecné podmienky sprostredkovania v spojení so špeciálne navrhnutým formulárom tvoria novú generáciu sprostredkovateľskej zmluvy, ktorá je atraktívna, jednoduchá a z právneho hľadiska účinná.

 

3-2

 

Na aké situácie sú vhodné Všeobecné podmienky sprostredkovania?

Všeobecné podmienky sprostredkovania sú použiteľné na všetky realitné situácie:

 • Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
 • Výhradné (exkluzívne) sprostredkovanie predaja
 • Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti
 • Sprostredkovanie prenájmu
 • Sprostredkovanie nájmu

 

Aký je postup zazmluvnenia klienta?

Cieľom, ktorý sa nám pri tvorbe Všeobecných podmienok sprostredkovania podarilo splniť, je, že zazmluvnenie klienta prebieha výrazne jednoduchšie a rýchlejšie. Maklér s klientom spíše len „formulár“, ktorý obsahuje iba tie najpodstatnejšie informácie a zároveň nevyzerá ako klasická zmluva, tak ako ju doteraz všetci poznali. Klient preto nemá pocit, že podpisuje nejakú zmluvu, ktorá by mu ustanovovala množstvo povinností a bola pre neho nevýhodná. Navyše, vďaka stručnosti formuláru nestratíte s vypisovaním veľa času.

 

3-3

Členovia Realitnej únie si obľúbili “nosenie” služobného preukazu tak, že ho pripnú na dosky s formulárom.

Klient má pri zazmluvnení možnosť vidieť, že je v rukách realitného odborníka, ktorý dodržiava najvyššie pracovné štandardy.

 

Dôležitou súčasťou zazmluvnenia je spoločne s formulárom odovzdať klientovi aj Všeobecné podmienky sprostredkovania. Tieto sú neoddeliteľnou súčasťou formuláru.

 

Ľahšie sa dá získať aj exkluzivita

Exkluzivita je pri rokovaní s klientom vždy veľmi citlivou otázkou. Exkluzivitu sa väčšinou podarí získať len dobre pripraveným a skúseným maklérom. So Všeobecnými podmienkami sprostredkovania bude vaša vyjednávacia pozícia jednoduchšia. Zadná strana podmienok obsahuje logá väčšiny členov, a preto naberajúci člen môže vystupovať ako správca ponuky. O komplexné a efektívne vybavenie obchodu sa postarajú ostatní členovia, ktorí majú v portfóliu kupujúcich. Takto sa dopyt po nehnuteľnosti výrazne zvýši a nehnuteľnosť nie je potrebné dávať do ponuky ďalším sprostredkovateľom. Hľadanie kupujúceho prostredníctvom spolupráce medzi členmi je vďaka jasne stanoveným pravidlám oveľa bezpečnejšie a efektívnejšie v porovnaní s nečlenskými realitnými kanceláriami.

3-4

 

Korektné pre klienta aj pre realitné kancelárie

Všeobecné podmienky sprostredkovania predstavujú vyvážený mix práv a povinností pre realitné kancelárie a rovnako aj klientov = spotrebiteľov. Poskytujú ochranu realitným kanceláriám pre prípady, ak by bol klient nečestný a mal úmysel obísť svoju realitnú kanceláriu alebo jej nezaplatiť províziu, aj napriek tomu, že bol obchod riadne sprostredkovaný. Zároveň však ochraňujú práva spotrebiteľov, nielen v zmysle platnej legislatívy, ale aj s ohľadom na zásady férového a poctivého podnikania.

 

VPS-ky ponechávajú realitným kanceláriám možnosť rozlišovať sa

Všeobecné podmienky sprostredkovania tvoria spoločne s formulárom variabilný celok. Ponechávajú realitným kanceláriám podnikateľskú rozmanitosť a možnosť konkurovať si rozsahom služieb, cenou (províziou za realizovaný obchod) a taktiež umožňujú dohodnúť si s klientom individuálne práva či povinnosti. Realitná únia vyvinula rôzne variácie týchto podmienok. Navyše obsah všeobecných podmienok sprostredkovania môže byť upravovaný podľa konkrétnych požiadaviek odberateľov.

Všeobecné podmienky sprostredkovania sú brožúrkou s 32 stranami a tvoria ju kapitoly:

 • Všeobecné podmienky sprostredkovania
 • Priebeh realitného obchodu – grafické znázornenie reality
 • Praktické rady pre klientov
 • Príprava nehnuteľnosti na predaj
 • Ako sa správať počas obhliadky
 • Aké sú daňové povinnosti pri predaji nehnuteľnosti
0 Comments

Leave a reply

Kontaktujte nás

Bohužiaľ žiaden operátor nie je dostupný, ale môžete nám poslať email na ktorý Vám budeme čoskoro reagovať.

Odosielam

©2021 Zaxo and Prom Real

or

Log in with your credentials

Forgot your details?