3. Prezentácia nehnuteľnosti

Čo urobiť, aby bola Vaša ponuka atraktívna

Milí kolegovia, nehnuteľnosť ste už úspešne nabrali a objaví sa vo Vašom portfóliu. Čo to ale pre Vás znamená? Ako pripraviť inzerát, ako nehnuteľnosť nafotiť a najmä čo urobiť, aby sa o tejto nehnuteľnosti dozvedeli aj potenciálni klienti? Toto všetko je témou nasledujúcej kapitoly.

Súčasťou každého realitného inzerátu sú kvalitné fotky nehnuteľnosti. Je to práve fotografia, ktorá ľudí osloví ako prvá. Ako správne nafotiť nehnuteľnosť, ktorú naberiete do ponuky a ako ju na toto fotenie pripraviť?

V prípade, že nevyužijete prácu profesionálneho fotografa, čo v u nás nie je bežným pravidlom, zostáva táto úloha väčšinou na pleciach realitných maklérov. Je to teda bežnou súčasťou ich práce. Je pravda, že len tak zo dňa na deň sa z nikoho nestane skutočne dobrý fotograf, ale aj v tomto smere sa dá niečo urobiť. Naozaj stačí dodržať niekoľko zásad a máte citeľne lepšie výsledky, ktoré dokážu splniť aspoň istý základný štandard.

Ako na to?

V prvom rade si treba uvedomiť, že na to, aby ste dosiahli dobré fotografie, nie je nevyhnutné mať drahý, veľký a ťažký fotoaparát. Fotografiu totiž robí človek, aparát je len technická pomôcka a ako taká nám iba pomáha dosiahnuť cieľ. Najdôležitejšie je vedieť ho správne používať. Lepší fotoaparát dokáže produkovať brilantnejšiu obrazovú kvalitu aj v náročnejších podmienkach, ale na „realitné účely“ sa dajú urobiť slušné fotografie aj bežným kompaktným digitálnym fotoaparátom.

Úplne najkľúčovejším je prístup k fotografovaniu. Častou chybou je, že sa fotografie robia v časovej tiesni, v stresujúcej náborovej fáze a bez náležitej prípravy.

Príprava na fotografovanie

Začína to tým, že si na fotografovanie musíme vyhradiť adekvátne množstvo času. Keď sa chystáte na prvú obhliadku nehnuteľnosti, vyhraďte si aj na túto činnosť istý čas (podľa typu a veľkosti objektu) a pre istotu spomeňte aj majiteľovi, že v rámci obhliadky danú nehnuteľnosť budete aj fotografovať. Treba dať diplomaticky najavo, že nehnuteľnosť je potrebné do istej miery na túto skutočnosť pripraviť. Či už sa jedná o exteriér (napríklad rodinný dom), alebo interiér bytu, pre dobre pôsobiace fotografie je nevyhnutné, aby bolo upratané. Je absolútne nevhodné, keď sa na fotografiách objavia rozhádzané veci, najmä osobnej povahy. Samozrejme tam, kde sa býva, nie je možné urobiť dokonalý, tzv. sterilný poriadok, o to sa ani nesnažte. Bežné veci a predmety každodenného života a všeobecného charakteru nie je potrebné vždy za každú cenu schovávať, ale aj tie by mali byť úhľadne usporiadané. Ale drobnosti osobného alebo špecifického charakteru, ktoré sa dajú odložiť, by sa na fotografiách tohto druhu nemali objaviť.

Ešte než vôbec začnete fotografovať, dôkladne a kriticky preskúmajte danú scénu. Pokiaľ tam nájdete niečo, čo by nemalo na fotografii figurovať, poproste majiteľa, aby to odložil alebo sa ho zdvorilo spýtajte, či tak môžete urobiť vy. Prípadne, ak sú niektoré predmety chaoticky rozložené, môžete ich usporiadať (napr. vankúšiky na gauči, perá na pracovnom stole a pod.). Cieľom je dosiahnuť harmonicky pôsobiaci záber.

Komunikácia s majiteľmi je celkovo veľmi dôležitá. Ľudia sú rôzni a každý môže mať iný vzťah k tomu, že sa ich majetok fotografuje. Musíte im trpezlivo vysvetliť dôvody (predaj za čo najvyššiu cenu) a aj to, že v inzeráte nebude presná adresa nehnuteľnosti (popisné číslo). Je dobré, keď sa usmievate a celé to prebieha v uvoľnenej, prípadne aj veselej nálade.

Výber miesta na fotografovanie

Keď už je dané miesto pripravené, ďalším dôležitým krokom je dôkladný výber konkrétneho miesta, odkiaľ budete fotografovať. Či už ide o záber budovy, záhrady, alebo miestnosti v interiéri, uhol pohľadu je vždy kľúčový. Snaha je nájsť takú pozíciu, odkiaľ vyzerá daná scéna najlepšie. Preto je potrebné najvhodnejšie miesto pre fotoaparát trpezlivo hľadať, najlepšie preskúmaním rôznych alternatívnych možností. Pokiaľ si nie ste istý, čo by bolo najlepšie, urobte radšej viac snímok z rôznych miest a z nich si potom neskôr vyberiete. Nie vždy je vhodné chcieť dostať úplne všetko na jeden záber. Zásada je taká, že to, čo vyzerá dobre a čo pozdvihne fotografiu, to sa snažíme do záberu zahrnúť; a naopak to, čo pôsobí rušivo, sa snažíme vynechať, resp. odstrániť. Často sa stáva, že máme málo miesta na to, aby sa nám všetko „zmestilo“ na jeden záber – je to typický problém v stiesnených interiéroch. Vtedy je lepšie sústrediť sa na tú časť miestnosti, ktorá je zaujímavejšia, resp. urobiť radšej dva rôzne zábery.

Výsledné pôsobenie fotografie urobenej v exteriéri (budovy, záhrady a pod.) je veľmi silno ovplyvnené vlastnosťami svetla, ktoré práve panuje. Najlepšie je, keď na objekt dopadá priame slnečné svetlo zboku – vtedy pôsobí fotografia prívetivo a máme z nej priestorový dojem (vďaka rozloženiu svetla a tieňa). Ideálne pritom je, keď predná časť (priečelie) budovy je osvetlená a bok je v tieni. Z toho vyplýva, že pokiaľ sa dá, pre fotografovanie si vyberáme slnečný deň a takú dennú dobu, keď je smer svetla vyhovujúci (v závislosti na orientáciu budovy k svetovým stranám). Potom už stačí „len“ dať pozor na elimináciu rušivých prvkov v popredí a pozadí a dobrá fotografia je na svete. Snažte sa, aby ste na záberoch budov nemali smetné nádoby, spleť drôtov elektrického vedenia, autá žiarivých farieb v popredí, žeriavy v pozadí a podobne. Faktom je, že podmienky na fotografovanie nie sú vždy ideálne, ale aj tak je potrebné sa čo najlepšie popasovať s danou situáciou.

Predtým než stlačíte spúšť fotoaparátu

Konečne máme vybraté miesto, odkiaľ bude fotografia najlepšie vyzerať a už nás svrbí prst na spúšti aparátu. Neukvapujte sa však, ešte sme len v polovici cesty. Aby bolo úsilie dotiahnuté do zdarného konca, nesmiete zanedbať ani nasledujúce veci.

Držanie fotoaparátu

V prvom rade je dôležité, aby ste fotoaparát držali vodorovne. Snažte sa mať spodnú hranu aparátu rovnobežnú so zemou. Optické zákonitosti nám často prinášajú ďalší problém, ktorý sa volá zbiehanie rovnobežných línií. Ide o to, že pokiaľ je rovina snímania obrazu (čiže predná strana aparátu) odklonená od fotografovanej roviny (napr. priečelie budovy), dôjde tak ku skresleniu perspektívy, čo sa na fotografii prejaví tak, že rovnobežné línie sa k sebe približujú narastajúcou vzdialenosťou od fotoaparátu. Pokiaľ by sme chceli mať presné vodorovné zábery a úplne sa vyhnúť zbiehaniu línií, držanie fotoaparátu musí byť presné v dvoch rovinách: spodná hrana aparátu musí byť rovnobežná so zemou a predná plocha fotoaparátu musí byť kolmo k zemi.

Keď fotografujete vyššiu budovu a vyklápate fotoaparát nahor, stavba sa bude opticky smerom hore zužovať. Jedinou možnosťou, ako bežným spôsobom toto eliminovať alebo zmierniť, je snažiť sa, aby aparát bol čo najmenej naklonený smerom hore. To sa dá dosiahnuť jednak tak, že sa snažíme fotografovať z väčšej vzdialenosti, alebo tak, že sa snažíme s fotoaparátom dostať niekam vyššie.

Popísaný problém línií sa prejavuje aj v interiéroch. Najčastejšie sa to stáva vtedy, keď sa fotografuje interiér z výšky očí. Aby sme na fotografii nemali príliš veľký podiel stropu, ale radšej zariadenie interiéru, máme tendenciu fotoaparát mierne nakloniť smerom dole. Čím menej musíme aparát sklápať, tým rovnejšie zostanú vertikálne línie.

Pre úspešnosť celého postupu je nevyhnutné stabilné a pevné držanie fotoaparátu. Aj keď je malý a ľahký, vždy ho držte oboma rukami a pokiaľ je to možné, v záujme vyššej stability si lakte opierajte o svoje telo. Úplná stabilita a pevnosť by sa dala dosiahnuť použitím statívu.

Svetlo v interiéri

Charakter a smer dopadajúceho svetla majú preto zásadný vplyv na výzor vecí a celkové vyznenie fotografie.

Svetlo má niekoľko vlastností, ktoré sú pre fotografie dôležité. V prvom rade je to jeho intenzita. Prispôsobenie fotoaparátu aktuálne panujúcej intenzite svetla môžete vo väčšine prípadov nechať na automatiku prístroja. Postará sa o to automatická expozícia, ktorá sa vo všetkých svetelných podmienkach snaží vytvoriť dobre exponovaný záber, čiže taký, aby nebol ani príliš tmavý, ani príliš svetlý. Pokiaľ je však svetla veľmi málo, pre dosiahnutie správnej expozície si fotoaparát musí pomôcť buď aktivovaním blesku, alebo predĺžením doby trvania snímania.

Druhá dôležitá vlastnosť svetla je smer, akým dopadá na fotografovanú scénu. Často sa stáva, že svetla by bolo aj dostatok, ale prichádza na scénu z nevhodného smeru. Typickým príkladom môže byť interiér, ktorý fotografujeme proti oknu. Vtedy sú predmety osvetlené najmä z protiľahlej strany, ale smerom k fotoaparátu sú v tieni. Aj vtedy môže pomôcť blesk. Treba si však uvedomiť, že nie je potrebný kvôli nedostatku, ale kvôli nevhodnému smeru svetla. V tomto prípade blesk nie je hlavným, ale doplnkovým zdrojom svetla a pomôže nám dostať jas do tmavých častí scény.

Poslednou vlastnosťou svetla, ktorú si v tejto lekcii spomenieme, je jeho zafarbenie. Rôzne zdroje svetla majú odlišný farebný nádych. Pre dosiahnutie farebnej vernosti však fotoaparát potrebuje vykonať korekciu, aby eliminoval nežiaduce farebné posuny. Na tento účel slúži funkcia s názvom vyváženie bielej (angl. White balancing, skratka WB). Keď fotoaparát vie, aký zdroj svetla je na scéne, snaží sa s danou situáciou vyrovnať. Najrýchlejšia praktická rada v tomto smere je nasledovná. Môžete skúsiť použiť tzv. automatické vyváženie bielej (AWB), skontrolovať záber na displeji aparátu a pokiaľ vidíte nevhodné zafarbenie, prepnúť WB podľa toho, aké svetlo je na scéne (denné svetlo, zamračené, žiarovka, žiarivka, blesk a pod.). Všeobecne sa dá povedať, že automatické vyváženie bielej (AWB) si väčšinou dobre poradí v prirodzenom svetle, výraznejšie problémy môžu nastať pri umelom osvetlení (žiarovka a žiarivka).

Zopár tipov na záver:

 • Odporúča sa do ponuky zaradiť minimálne 10 obrázkov.
 • Na fotkách neupravujeme zjavné vady nehnuteľnosti. S klientom konzultujeme, ktoré fotografie zverejníme a čo na nich upravíme. Bežné úpravy sú vymazanie alebo prekrytie súkromných fotografií, odstránenie cenností, súpisných čísiel alebo ŠPZ áut, diplomov a pod.
 • Tak ako maklér v čase pracuje so samotným inzerátom, mení jeho text, upravuje ponukovú cenu, mal by obmieňať aj fotky nehnuteľnosti v inzeráte. Je dobrým zvykom aktualizovať inzerát každé dva týždne.
 • Ak predávame na rozhraní ročných období, je vhodné meniť celý set fotografií, napr. letné za zimné snímky a pod.

Ďalšie tipy nájdete vo videu »

Ďalšou technikou, ako zabezpečiť, aby interiér pôsobil dobre či už na fotografiách, alebo pri samotnej obhliadke s klientom je Homestaging.

Homestaging ako spôsob zatraktívnenia nehnuteľnosti

„Homestaging“ je proces prípravy nehnuteľnosti na predaj, bez rekonštrukcie a (finančne) náročnejších úprav. Využívajú pritom znalosti z estetiky, interiérového dizajnu a psychológie. V praktickej rovine ide o zatraktívnenie nehnuteľnosti za minimálne náklady.

Homestaging sa riadi zopár základnými pravidlami, ktorých dodržanie Vám zaručí krásne fotografie ako aj dobrý osobný dojem už na samotnej obhliadke:

 • Upratať priestory – čistý, uprataný priestor nevytvára stresové situácie a dovoľuje bezpečné a plynulé pohybovanie sa po priestore. Táto jednoduchá, ale zato veľmi účinná technika úpravy nehnuteľnosti pred predajom, prináša žiadané výsledky. Určite si dajte záležať na priestoroch kuchyne, kúpeľne, WC, nezabudnite ani na nábytok a spotrebiče.
 • Zbaviť sa zbytočností – preplnený priestor nábytkom a zbytočnosťami pôsobí opticky zmenšene. Ak je to možné, odstráňte ich. Odložte všetko, čo je osobné, čo priestor neželateľne „zmenšuje“. Cieľom je odstrániť z nehnuteľnosti „pečať“ predávajúceho a dodať priestoru univerzálnu atraktivitu, ktorá osloví väčšinu záujemcov.
 • Dať miestnostiam zmysel – ak predávate 3-izbový byt, mali by byť zrejmé tri obytné miestnosti. Dajte miestnostiam ich pravý význam, aby sa počítala každá miestnosť. Ak záujemca nevidí obývačku, lebo táto pôsobí viac ako pracovňa, akoby byt obývačku ani nemal. Nezabúdajte, že kupujúci verí len tomu, čo vidí, a nie tomu, čím by tento priestor „chcel“ byť.
 • Pretriediť a usporiadať nábytok – pretrieďte, doplňte alebo usporiadajte nábytok tak, aby kupujúci si mohol priestor „vychutnať“. Veľa kresiel alebo skriňového nábytku bráni vo výhľade a uberá z priestoru. Kupujúci chce vidieť „metre štvorcové“, za ktoré má zaplatiť. Nebojte sa presunúť nadbytočné kreslo z obývačky do prázdnej izby a vytvoriť napr. kútik na čítanie. Usporiadajte nábytok tak, aby ste vytvorili pre potenciálneho záujemcu čo najlepší vizuálny dojem.
 • Rozjasniť priestor farbami a svetlom – pôsobenie farieb v priestore vie emócie tlmiť, ale aj náležite provokovať. Vyberajte skôr neutrálne farby, prípadne rozbite nudný priestor solitérom žiarivej farby. Tmavé kúty, tmavé miestnosti rozjasnite novými farbami alebo svetlom. Málokto chce bývať v pochmúrnom priestore. Správna intenzita, farba a smerovanie svetla dokáže zázraky. Miestnosť pôsobí príjemnejšie, ak je osvetlená rôznymi nezávislými svetlami než jedným veľkým a zaveseným na plafóne.
 • Opraviť všetky závady – opravte poškodené zariadenia a všetko, čo by kupujúcemu poskytlo šancu na znižovanie ceny, respektíve čo by Vám kazilo pekný záber a neviete to z fotografie vynechať. Kvapkajúci vodovod, vŕzgajúce dvere alebo odpadávajúce dvierka na kuchynskej linke nie sú najlepším zrkadlom dobrého hospodára. Drobné, finančne nenáročné opravy, alebo odstránenie pokazených, obitých predmetov a nábytku, pozdvihne celkový vzhľad interiéru.
 • Pripraviť „scénu“ – zútulnite priestor dekoráciami, osvetlením, textíliami či sviečkami. Oživte priestor čerstvými kvetinami. Sedaciu súpravu v obývačke spestrite vankúšikmi. Do kuchyne naaranžujte ovocie, kvety, na jedálenský stôl pripravte prestieranie. Do kúpeľne dajte čisté uteráky i pár sviečok. V spálni oblečte nové posteľné prestieranie. Takýmito zdanlivo nepatrnými drobnosťami vytvoríte domov, do ktorého sa bude chcieť každý nasťahovať.

V prípade, že už máme nafotenú nehnuteľnosť, môžeme sa pustiť do prípravy inzerátu

Ako pripraviť pútavý text inzerátu

Kvalitná prezentácia nehnuteľnosti musí spolu s vizuálnym spracovaním obsahovať aj zrozumiteľný a pútavý text. Maklér venuje zvýšenú pozornosť trom dôležitým častiam inzerátu, ktoré sú pre upútanie pozornosti návštevníka inzertného webu podstatné – slogan, cena a úvodná fotografia.

Slogan

Spolu s úvodným obrázkom má za úlohu zaujať pozornosť v konkurencii ponúk. Názov inzerátu musí o nehnuteľnosti v jednej vete zdôrazniť tie najdôležitejšie informácie:

 • typ nehnuteľnosti
 • lokalita, v ktorej sa nachádza
 • počet izieb, resp. výmera

Ak je nehnuteľnosť propagovaná iba jednou realitnou kanceláriou, zvýrazňuje sa jej jedinečnosť a exkluzivita v ponuke spravidla v prvých slovách napríklad: „Exkluzívne iba u nás“ alebo „Výhradný predaj / prenájom“ a pod.

Sprievodný text

Sprievodný text nadväzuje na úvodný titulok a tvorí sa najčastejšie z nasledovných údajov:

 • prednosti lokality
 • jednotlivé výmery miestností, resp. pozemku
 • dispozície
 • poschodie / počet poschodí
 • orientácia na svetové strany
 • rozsah alebo možnosti stavebných úprav
 • bytové zariadenia
 • dopravná dostupnosť
 • občianska vybavenosť
 • možnosti parkovania
 • kúpna cena, resp. cena za nájom
 • kontakt na osobu, ktorá obchod zabezpečuje

Propagačný text možno rozšíriť o ďalšie informácie alebo vlastnosti, ktoré pozitívne vplývajú na cenu nehnuteľnosti. Aj tu platí, že čím viac dobre formulovaných informácií záujemcovia obdržia, tým je ich odozva na zákazku pozitívnejšia, a tým je aj vyšší počet obhliadok. Zrejme netreba dodávať, že v texte inzerátu je potrebné sa vyvarovať nepravdivým a neovereným informáciám.

V ďalšom texte treba zvýrazniť „silné“ stránky nehnuteľnosti. Začnite vlastnosťami, ktoré sú jedinečné, až potom postupne uvádzajte štandardné údaje. Podstatou dobre napísaného textu je vyvolať taký záujem, aby sa kupujúci prišiel na nehnuteľnosť pozrieť. Dobrý text a fotografie by mali vytvoriť predstavu o vysnívanom – novom domove, v ktorom strávi potenciálny majiteľ a jeho rodina spokojné a šťastné obdobie svojho ďalšieho života. Nenásilný „útok“ na emócie sa pripúšťa, najmä ak si uvedomíme, že emócie sú paradoxne silným faktorom pri rozhodovaní o kúpe nehnuteľnosti.

Ak má nehnuteľnosť nedostatok, ktorý by mohol byť pre niektorých ľudí závažný, treba to v texte spomenúť, napríklad aj v kombinácii s istou výhodou. Napr.: „To, že sa byt nachádza na štvrtom poschodí bez výťahu, vyvažuje jeho dobrá cena“. Takto si ušetríte čas zbytočnými obhliadkami, ak je to pre niekoho neprekonateľná prekážka. V texte tiež spomeňte, že akceptujete financovanie nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru. Spôsob úhrady formou hypotekárneho úveru je najmä pri bytoch a domoch veľmi častá požiadavka. Vyvarujte sa prázdnym, nič nehovoriacim slovám, superlatívom ako „luxusný“ či „výnimočný“ a slovným spojeniam ako „rýchle jednanie = zľava“. Rýchle jednanie pri kúpe nehnuteľnosti je výnimočné, pokiaľ ju nechce klient predať výrazne pod cenu. Kupujúcemu zbytočne vytvoríte štart do vyjednávania o cene a určite bude žiadať významnú zľavu, lebo prepadne dojmu, že ste v tiesni a nehnuteľnosť potrebujete predať rýchlo.

V texte inzerátu je vhodné spomenúť aj stručný popis občianskej vybavenosti v okolí – obchodný dom, škôlka, zdravotné stredisko, zastávka MHD a tiež možnosti parkovania. Rovnako odporúčame uviesť poschodie, orientáciu bytu alebo domu, pri pozemku aj jeho tvar, sklon, možnosti jeho využitia (výstavba), možnosti napojenia sa na inžinierske siete a pod. Text inzerátu by nemal obsahovať rozsiahle opisy, mal by byť stručný, vecný a bez gramatických chýb. Na záver nezabudnite uviesť správne kontaktné údaje. Inzerát doplňte o množstvo pútavých fotografií, videí či virtuálnych prehliadok. Čím viac, tým lepšie. Rozsah textu inzerátu určuje fakt, že ľudia neradi čítajú dlhé a zle štruktúrované texty. Príliš krátky text je zase vnímaný ako podozrivý. Uvedomte si tiež rozdielnosť rôznych inzertných webov a záujmy ich návštevníkov. Maklér by sa mal pri písaní takýchto textov a textov na internet vo všeobecnosti riadiť zásadami tzv. copywritingu.

Propagácia nehnuteľnosti

Propagácia prostredníctvom inzercie je tou najlepšou možnosťou na zviditeľnenie nehnuteľnosti. Efektívna prezentácia zvyšuje atraktivitu zákazky a záujemcom ponúka detailné informácie o jej stave a parametroch. Len zriedkavo je predávajúci schopný vlastnými silami zabezpečiť profesionálnu propagáciu nehnuteľnosti. Ak svoju ponuku zverejní iba jednorázovo v bezplatnej občianskej inzercii bez opakovaného zadávania a dennej aktualizácie, jeho očakávania môžu ostať nesplnené.

Úlohou realitnej kancelárie je oboznámiť s propagovanou nehnuteľnosťou čo najširší okruh potenciálnych záujemcov. Už dlhší čas sa ukazuje ako nevyhnutné využiť viacero marketingových nástrojov súčasne. Najúčinnejšími prostriedkami pre propagáciu nehnuteľnosti sú:

 • inzercia na internete (realitné portály, doména realitnej spoločnosti)
 • internetová reklama formou banneru (obrázok, reklamný pruh a pod.)
 • inzercia na intranete (vnútorná sieť firiem, úradov, inštitúcií a pod.)
 • rozosielanie elektronickej pošty (sociálne siete, realitní makléri medzi sebou a pod.), treba sa však vyvarovať zasielaniu nevyžiadanej pošty (spamov),
 • inzercia v tlačovinách (realitné časopisy, prílohy denníkov, miestna tlač)
 • billboardy, rozhlas, televízia, teletext
 • reklamné plachty (plagáty) alebo cedule (vchod, okná, brána, plochy na dome a v záhrade)
 • oznamy na nástenkách v obchodoch, veľkých závodoch, školách a pod.
 • realitné veľtrhy, výstavy
 • reklamné letáky pre blízke okolie (poštové schránky a pod.)
 • ústne šírenie informácií

Kde inzerovať?

To, že 90 percent ľudí hľadá svoju budúcu nehnuteľnosť na internete, nie je žiadnou novinkou. Kde sa ale ukazuje aktívnym “realiťákom” inzercia najúčinnejšia? A naopak, kde je inzerovanie skôr “do počtu“? Túto časť lekcie si dovolíme oprieť o prieskum, ktorý každoročne robí Realitná únia SR spolu so Slovenskou realitnou akadémiou. Cieľom prieskumu bolo zistiť, z ktorých portálov cítia realitní sprostredkovatelia (realitné kancelárie a makléri) najsilnejšiu odozvu na svoje inzeráty.

Kde inzerujeme

Marketingové omyly

V praxi sa dá ľahko stretnúť s tým, ako predajcovia inzercie v rôznych menších realitných portáloch ukazujú “vylepšené” štatistiky. Často ich umelo upravujú silnými PPC (pay per click) kampaňami, v ktorých zvýšia počet vstupov na stránku na krátke obdobie a úžasné výsledky vám ukážu práve z tohto obdobia. Aktuálny počet reálnych užívateľov zistíte aj z informácií Asociácie internetových médií (tu >), samozrejme, ak sa tam dobrovoľne prevádzkovateľ portálu zaregistroval a súhlasí, aby o nich štatistiky zverejňovali. Ak vám predajca predkladá vlastné čísla, ktoré si nemáte ako overiť, berte ich preto s veľkou rezervou.

Pozor aj na „mikroplatby“ za inzerciu na noname realitných portáloch. Ak si takého mikroplatby na konci roka spočítate, ostanete zaskočení. Dajú sa využiť oveľa efektívnejšie a aj tom bude reč v nasledujúcich lekciách.

 

PATA INZERATU covid

sablona predaj bytu

sablona prenajom bytu1

sablona predaj domu1

0 Comments

Leave a reply

Kontaktujte nás

Bohužiaľ žiaden operátor nie je dostupný, ale môžete nám poslať email na ktorý Vám budeme čoskoro reagovať.

Odosielam

©2021 Zaxo and Prom Real

or

Log in with your credentials

Forgot your details?